Personaldomstolens dom av den 5 december 2012 - Grazyte mot kommissionen

(Mål F-76/11)()

(Personalmål - Lön - Ersättning för flyttkostnader - Villkor i artikel 4.1 b i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna - Tioårig referensperiod - Startpunkt - Slutpunkt - Borträkning av perioder av tjänstgöring för en internationell organisation - Analog tillämpning av artikel 4.1 a i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Diana Grazyte (Utena, Litauen) (ombud: advokaten R. Guarino)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: först D. Martin, biträdd av advokaten A. Dal Ferro, därefter V. Joris, biträdd av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att avslå sökandens begäran om ersättning för flyttkostnader.

Domslut

Talan ogillas.

Diana Grazyte ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

q

____________

1 - ) EUT C 319, s. 29.