Acțiune introdusă la 12 iulie 2011 - ZZ/Comisia

(Cauza F-66/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: S. Rodrigues, A. Blot și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei adoptate de președintele juriului concursului "EPSO/AST/111/10 (AST 1)" prin care reclamanta nu a fost admisă la probele de evaluare

Concluziile reclamantului

Cu titlu principal:

anularea deciziei adoptate la 7 aprilie 2011 prin care se refuză reclamantei dreptul de a participa de probele de evaluare în cadrul concursului EPSO/AST/111/10 - Secretar cu gradul AST 1;

în consecință, să declare că reclamanta trebuie reintegrată în procedura de recrutare instituită de concursul menționat, dacă este cazul prin organizarea unor noi probe de evaluare;

cu titlu subsidiar, în cazul în care nu se admite cererea principală, quod non, obligarea pârâtei la plata unei sume stabilite provizoriu și ex aequo et bono la 20 000 de euro, ca reparație a prejudiciului material, majorată cu dobânzi de întârziere la rata legală de la data hotărârii care urmează a fi pronunțată;

în orice caz, obligarea pârâtei la plata unei sume stabilite provizoriu și ex aequo et bono la 20 000 de euro, ca reparație a prejudiciului moral, majorată cu dobânzi de întârziere la rata legală de la data hotărârii care urmează a fi pronunțată;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________