Prasība, kas celta 2011. gada 28. septembrī - ZZ/EIB

(lieta F-95/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis - N. Thieltgen, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt EIB netiešo lēmumu grozīt izpildes nosacījumus, kā arī prasītāja pienākumu aprakstu, un atlīdzināt zaudējumus

Prasītāja prasījumi:

atcelt EIB netiešo lēmumu grozīt izpildes nosacījumus, kā arī prasītāja pienākumu aprakstu;

piespriest EIB pārcelt prasītāju tā pakāpei un amata pienākumiem atbilstošā amatā;

konstatēt EIB pieļautos dienesta pārkāpumus;

konstatēt EIB atbildību attiecībā pret prasītāju saistībā ar lēmuma pretlikumību un EIB pieļauto dienesta pārkāpumu;

piespriest EIB atlīdzināt fizisko, morālo un mantisko kaitējumu, kas prasītājam radies sakarā ar lēmuma pretlikumību un EIB pieļautajiem dienesta pārkāpumiem, kā arī samaksāt kavējuma procentus;

saistībā ar lēmuma pretlikumību:

par morālo kaitējumu: EUR 20 000;

par mantisko kaitējumu, kas radies atalgojuma zaudēšanas rezultātā: EUR 113 100;

saistībā ar EIB pieļautajiem dienesta pārkāpumiem:

par EIB pieļauto rūpības un aizsardzības pienākumu pārkāpumu: EUR 119 100;

par Personāla reglamenta 42. panta pārkāpumu: EUR 10 000;

piespriest EIB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________