Acțiune introdusă la 1 iulie 2010 - Bermejo Garde/CESE

(Cauza F-51/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârât: Comitetul Economic și Social European

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, anularea anunțului pentru ocuparea unui post vacant CES nr. 43/09 privind ocuparea postului de director al Direcției Afaceri Generale, precum și a tuturor deciziilor adoptate pe baza acestui anunț pentru ocuparea unui post vacant. Pe de altă parte, obligarea pârâtului la plata către reclamant a unei sume cu titlu de daune interese.

Concluziile reclamantului

Anularea anunțului pentru ocuparea unui post vacant CES nr. 43/09 privind ocuparea postului de director al Direcției Afaceri Generale;

anularea tuturor deciziilor adoptate în temeiul anunțului pentru ocuparea unui post vacant CES nr. 43/09;

obligarea pârâtului la plata sumei de 1 000 de euro cu titlu de daune interese;

obligarea Comitetului Economic și Social European la plata cheltuielilor de judecată.

____________