A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által 2021. február 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – HJ

(C-101/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Nejvyšší správní soud

Az alapeljárás felei

Felperes: HJ

Alperes: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló, 2008. október 22-i 2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 12. cikkének a) és c) pontjával összefüggésben értelmezett 2. cikkével a nemzeti bíróságok azon ítélkezési gyakorlata, amely szerint a gazdasági társaság igazgatója kizárólag azért nem minősül „munkavállalónak” a 2008/94/EK irányelv értelmében vett díjazással kapcsolatos díjazási igények teljesítése szempontjából, mert az igazgató, mint munkavállaló, e gazdasági társaság alapszabály szerinti szervének is tagja?

____________

1 HL 2008. L 283., 36. o.