Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 12.2.2014 – Bodson ym. v. EIP

(Asia F-73/12)1

(Henkilöstö – EIP:n henkilöstö – Palvelussuhteen sopimukseen perustuva luonne – EIP:n palkkaa ja palkkakehitystä koskevan järjestelmän uudistus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Jean-Pierre Bodson ym. (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan investointipankki (asiamiehet: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams ja G. Nuvoli, avustajanaan asianajaja P. E. Partsch)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä kumoamisvaatimus palkkakuiteista ilmenevistä päätöksistä soveltaa Euroopan investointipankin yleistä päätöstä, jolla vahvistettiin palkkakehityksen enimmäismääräksi 2,8 prosenttia koko henkilöstön osalta, ja päätöksestä, jossa määriteltiin ansioituneisuustaulukko, joka sisälsi 1 prosentin palkanlaskun, ja toisaalta vaatimus kyseisen toimielimen velvoittamisesta maksamaan palkanero sekä suorittamaan vahingonkorvausta

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Jean-Pierre Bodson ja seitsemän muuta kantajaa, joiden nimet mainitaan liitteessä, vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan investointipankin oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 295, 29.9.2012, s. 33.