Tožba, vložena 4. aprila 2011 – ZZ proti Europolu

(Zadeva F-34/11)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: D. Dane, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski policijski urad (Europol)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o razvrstitvi tožeče stranke v naziv AST 5

Predloga tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 19. decembra 2010, s katero je tožena stranka obvestila tožečo stranko, da se glede na vrednotenje njenega delovnega mesta ohrani naziv AST 5;

Europolu naj se naloži plačilo stroškov.