A Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (Spanyolország) által 2021. április 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Zulima kontra Servicios prescriptor y medios de pagos E. F. C. S. A. U.

(C-215/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria

Az alapeljárás felei

Felperes: Zulima

Alperes: Servicios prescriptor y medios de pagos E. F. C. S. A. U.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A fogyasztóknak a tisztességtelen szerződési feltételekkel szembeni, a 93/13/EGK irányelv1 alapján előterjesztett igényei kapcsán, peren kívüli egyezség esetén a Ley de Enjuiciamiento Civil (polgári perrendtartás) 22. cikke azt írja elő, hogy a fogyasztó viseli a perköltségeket, tekintet nélkül az eladó vagy szolgáltató által előzőleg tanúsított, az előzetesen előterjesztett követelések kielégítését elmulasztó magatartásra. Ez a spanyol eljárási szabályozás olyan jelentős akadályt képez-e, amely visszatarthatja a fogyasztót attól, hogy a szerződési feltétel vélhetően tisztességtelen jellegének hatékony bírósági felülvizsgálatához való jogával éljen, és amely sérti a tényleges érvényesülés elvét, illetve a 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és 7. cikkének (1) bekezdését?

____________

1 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.).