A Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba (Spanyolország) által 2020. november 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ZU és TV kontra Ryanair Ltd

(C-618/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba

Az alapeljárás felei

Felperesek: ZU és TV

Alperes: Ryanair Ltd

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az olyan légitársaság, amely a saját weboldalán keresztül értékesít repülőjegyeket más légitársaság kódja alatt üzemeltetett légi járatokra, a 261/2004 rendelet1 [3.] cikkének (5) bekezdése értelmében vett üzemeltető légi fuvarozónak minősülhet-e az említett értékesített, és más légitársaság által üzemeltetett konkrét járatok tekintetében?

Az olyan légitársaság, amely a saját weboldalán keresztül értékesít repülőjegyeket más légitársaság kódja alatt üzemeltetett légi járatokra, a 261/2004 rendelet [3.] cikkének (5) bekezdése értelmében vett üzemeltető légi fuvarozónak minősülhet-e az említett értékesített, és más légitársaság által üzemeltetett konkrét járatok tekintetében, ha a légi járatot üzemeltető ezen más légitársaság a légi járatot értékesítő vállalkozáscsoport tagja?

Azonosnak tekinthető-e a Montreali Egyezmény 45. cikke szerinti szerződött fuvarozó fogalma a 261/2004 rendelet [3.] cikkének (5) bekezdése értelmében vett üzemeltető légi fuvarozó fogalmával?

Azonosnak tekinthető-e a 261/2004 rendelet [3.] cikkének (5) bekezdése szerinti üzemeltető légi fuvarozó fogalmával a Montreali Egyezmény 45. cikke által hivatkozott tényleges fuvarozó fogalma?

____________

1 A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.).