Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 24. aprīļa spriedums – Demeneix/Komisija

(lieta F-96/12) 1

Civildienests – Atklāts konkurss – Neiekļaušana rezerves sarakstā – Nosacījums par profesionālo pieredzi – Rīcības brīvības apjoms

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Laurent Demeneix, (Brisele, Beļģija) (pārstāvji L. Levi un A. Blot, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji B. Eggers un M. G. Gattinara)

Priekšmets

Prasība atcelt konkursa EPSO/AD/207/11 atlases komisijas lēmumu, ar kuru ir apstiprināts lēmums neiekļaut prasītāju rezerves sarakstā, jo viņš neatbilst konkrētām īpašām šī konkursa pielaišanas prasībām, un prasība atlīdzināt zaudējumusRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;L. Demeneix sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.