Kendelse afsagt af Personaleretten (Første Afdeling) den 30. juni 2008 - Feral mod Regionsudvalget

(Sag F-59/07) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret efter en mindelig bilæggelse af tvisten.

____________

1 - EUT C 199 af 25.8.2007, s. 51.