Tožba, vložena 19. februarja 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-19/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, da se izračun bonusa pokojninskih pravic, pridobljenih pred začetkom dela, opravi na podlagi novih splošnih izvedbenih določb

Predlog tožeče stranke

Odločba z dne 2. julija 2012, ki se nanaša na izračun bonusa pokojninskih pravic, pridobljenih pred začetkom dela na Komisiji, naj se razglasi za nično;če je potrebno, naj se odločba, s katero je bila zavrnjena pritožba z dne 7. decembra 2012 glede uporabe splošnih izvedbenih določb in diskontnih stopenj, ki so veljale ob vložitvi zahtevka za prenos pokojninskih pravic, razglasi za nično;Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.