Žalba koju je je 1. prosinca 2020. podnijela Kraljevina Španjolska protiv presude Općeg suda (osmo prošireno vijeće) od 23. rujna 2020. u spojenim predmetima T-515/13 RENV i T-719/13 RENV, Kraljevina Španjolska i dr./Europska komisija

(predmet C-649/20 P)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Kraljevina Španjolska (zastupnici: S. Centeno Huerta i S. Jiménez García, agenti)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

ukinuti presudu Općeg suda od 23. rujna 2020., Kraljevina Španjolska i dr. protiv Komisije, donesenu u spojenim predmetima T-515/13 RENV i T-719/13 RENV, EU:T:2020:434,

poništiti Odluku Komisije 2014/200/EU od 17. srpnja 2013. o državnoj potpori SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) koju provodi Španjolska – Porezne mjere koje se primjenjuju na određene ugovore o financijskom zakupu također poznate i kao španjolski sustav poreznih poticaja na zakup1 ,

naložiti Komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Opći sud povrijedio je članak 47. Povelje u vezi s člankom 256. UFEU-a zbog nepostojanja obrazloženja u pogledu analize selektivnosti iz članka 107. stavka 1. UFEU-a i načelâ povrata.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava prilikom tumačenja članka 107. stavka 1. UFEU-a u vezi sa selektivnošću mjere.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava prilikom tumačenja i primjene načela zaštite legitimnih očekivanja i pravne sigurnosti u okviru nadzora potpora iz članka 108. UFEU-a svojom metodom analize i time što je obama načelima oduzeo smisao.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava prilikom tumačenja i primjene načela koja se primjenjuju na povrat.

____________

1 SL 2014., L 144, str. 1.