Kendelse afsagt af Personaleretten den 27. november 2008 - Wilms mod Kommissionen

(Sag F-24/08) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 116 af 9.5.2008, s. 34.