Tožba, vložena 4. februarja 2012 – ZZ proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-14/12)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: O. Mader, odvetnik)

Tožena stranka: Računsko sodišče

Predmet in opis spora

Razveljavitev odločb tožene stranke o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AD13 v napredovalnem obdobju 2011.

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka predlaga,

naj se razveljavi odločba tožene stranke z dne 26. maja 2011 o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AD13 v napredovalnem obdobju 2011;

naj se razveljavi odločba tožene stranke z dne 18. novembra 2011, s katero je ta potrdila število delovnih mest, ki so v letu 2011 na voljo za napredovanje v naziv AD13, zaradi česar je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke zoper odločbo z dne 26. maja 2011;

naj se Računskemu sodišču naloži plačilo stroškov.