16. märtsil 2009 esitatud hagi - Wagner-Leclercq versus nõukogu

(Kohtuasi F-24/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Inge Wagner-Leclercq (Edegem, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, mis avaldati 24. aprilli 2008. aasta personaliteatega (CP) nr 75/08 ja millega kinnitati loetelu tegevusüksuse AST ametnikest (teenistuskäik I-11), kelle osas on 2008. aasta edutamise jaoks tehtud edutamisettepanek.

Hageja nõuded

-    Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, mis avaldati 24. aprilli 2008. aasta personaliteatega (CP) nr 75/08 ja millega kinnitati loetelu tegevusüksuse AST ametnikest (teenistuskäik I-11), kelle osas on 2008. aasta edutamise jaoks tehtud edutamisettepanek;

tühistada vajalikus ulatuses ametisse nimetava asutuse otsus, millega jäeti hageja kaebus rahuldamata;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

____________