Tožba, vložena 30. marca 2008 - Honnefelder proti Komisiji

(Zadeva F-41/08)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Stephanie Honnefelder (Bruselj, Belgija) (zastopnik: C. Bode, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razveljavitev odločbe tožene stranke, na podlagi katere tožeča stranka ni bila vpisana na čakalni seznam javnega natečaja EPSO AD/26/05 zaradi nezadostnega števila doseženih točk.

Predlogi tožeče stranke

Odločba tožene stranke z dne 10. maja 2007 in odločitev o pritožbi z dne 14. decembra 2007 naj se razveljavita in toženi stranki naloži, da presodi o primernosti tožeče stranke za uvrstitev na čakalni seznam brez kršitve načela enakega obravnavanja in v skladu s predpisanim postopkom,

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov,

če je to potrebno, naj se izda zamudno sodbo.

____________