Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 2. martā iesniedza Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungārija) — Kriminālprocess pret KI

(Lieta C-131/21)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Budai Központi Kerületi Bíróság

Pamatlietas puse

KI

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 50. pantam ― kas interpretēts, ņemot vērā 1950. gada Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (ECPAK) 7. Papildprotokola 4. pantu un atbilstošo Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru ― ir pretrunā veikt kriminālvajāšanu par nodarījumiem, par kuriem apsūdzētais jau administratīvā pārkāpuma procedūrā ar nepārsūdzamu lēmumu ir sodīts ar naudas sodu, kas uzlikts in situ un tā nesamaksas dēļ ar tiesas nolēmumu pārvērsts brīvības atņemšanas sodā?

____________