Tiesas (septītā palāta) 2012. gada 19. decembra spriedums - Bavaria NV/Eiropas Komisija

(lieta C-445/11 P) 

Apelācijas sūdzība - Konkurence - Aizliegta vienošanās - Nīderlandes alus tirgus - Komisijas lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums - Naudas sodi - Administratīvā procesa ilgums - Naudas soda apmērs

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Bavaria NV (pārstāvji - O. Brouwer, P.W. Schepens un N. Al-Ani, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija (pārstāvji - P. Van Nuffel un F. Ronkes Agerbeek, kuriem palīdz M. Slotboom, advokāts)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība, kas ir iesniegta par Vispārējās tiesas (sestā palāta paplašinātā sastāvā) 2001. gada 16. jūnija spriedumu lietā T-235/07 Bavaria/Komisija, ar kuru Vispārējā tiesa atcēla Komisijas 2007. gada 18. aprīļa lēmuma C (2007) 1697 par [EKL] 81. panta piemērošanas procedūru (lieta COMP/B/37.766 - Nīderlandes alus tirgus) 1. pantu tiktāl, ciktāl Eiropas Komisija tajā konstatējusi, ka Bavaria NV piedalījusies pārkāpumā, ko veido laiku pa laikam notikusi individuālajiem patērētājiem "horeca" sektorā Nīderlandē piedāvāto komercnosacījumu, izņemot cenas, saskaņošana

Rezolutīvā daļa:

apelācijas sūdzību noraidīt;

Bavaria NV atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 340, 19.11.2011.