Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 8. července 2010 - Lesniak v. Komise

(Věc F-67/06)1

"Veřejná služba - Úředníci - Jmenování - Dočasní zaměstnanci jmenovaní úředníky - Žadatelé zapsaní na seznam kandidátů vhodných na přijetí před vstupem nového služebního řádu v platnost - Přechodná pravidla pro zařazení do platového stupně při přijetí - Zařazení do platového stupně podle nových, méně výhodných, pravidel - Článek 5 odst. 4 a čl. 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Christophe Lesniak (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Cooeln, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a H. Krämer, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Rada Evropské unie (zástupci: M. Simm a I. Šulce, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2005 o jmenování žalobce, v té době dočasného zaměstnance zařazeného do platové třídy A*10, platového stupně 2, a úspěšného uchazeče vnějšího výběrového řízení PE/99/A, úředníkem ve zkušební době se zařazením do platové třídy A*6, platového stupně 2

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 178, 29.7.2006, s. 43.