Sag anlagt den 5. april 2011 - ZZ mod Parlamentet

(Sag F-38/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (Luxembourg, Luxembourg) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at forfremme sagsøgeren - der den 1. september 2009 blev overført fra Den Europæiske Unions Domstol til Europa-Parlamentet - i forfremmelsesåret 2009.

Sagsøgerens påstande

Parlamentets afgørelse af 4. januar 2011 om at meddele afslag på sagsøgerens klage over afgørelsen om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD7 i forfremmelsesåret 2009 annulleres.

Om fornødent annulleres Parlamentets afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD7 i forfremmelsesåret 2009.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________