PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(drugo vijeće)

17. listopada 2013.

Predmet F‑60/09 RENV

Gerhard Birkhoff

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Dužnosnici – Vraćanje Službeničkom sudu na ponovno suđenje nakon ukidanja – Primici od rada – Obiteljske naknade – Naknada za uzdržavano dijete – Dijete koje se zbog teške bolesti ili invalidnosti ne može samostalno uzdržavati – Zahtjev za nastavak isplate naknade“

Predmet:      Vraćanje predmeta F‑60/09 na ponovno suđenje, u kojem je tužba prvotno podnesena na temelju članka 236. UEZ‑a i članaka 152. EA, presudom Općeg suda Europske unije od 29. studenoga 2011., kojom se ukida presuda Službeničkog suda od 27. listopada 2010., Birkhoff/Komisija (F‑60/09, u daljnjem tekstu: presuda od 27. listopada 2010.), koji je odlučivao o tužbi, koja je pristigla Službeničkom sudu 24. lipnja 2009., kojom je G. Birkhoff u biti tražio poništenje odluke Komisije Europskih zajednica od 14. studenoga 2009. kojom se odbija nastavak isplate naknade za uzdržavano dijete nakon 31. prosinca 2008. (u daljnjem tekstu: predmetna naknada), koju je primao od 1978. na temelju članka 2. stavka 5. Priloga VII. Pravilniku o osoblju za dužnosnike Europske unije (u daljnjem tekstu: Pravilnik o osoblju), za svoju kćer s invaliditetom.

Odluka:      Tužba se odbija. Europska komisija snosi vlastite troškove i nalaže joj se snošenje troškova G. Birkhoffa u predmetu F‑60/09 i u predmetu T‑10/11 P. Svaka stranka snosi vlastite troškove u predmetu F‑60/09 RENV.

Sažetak

1.      Tužbe dužnosnikâ – Nadomještanje obrazloženja osporavanog akta tijekom postupka – Nedopuštenost – Iznimka

(čl. 90. i 91. Pravilnika o osoblju za dužnosnike)

2.      Dužnosnici – Primici od rada – Obiteljske naknade – Naknada za uzdržavano dijete – Pravo na produljenje bez dobnog ograničenja u slučaju nemogućnosti djeteta da se samo uzdržava – Obveze uprave – Ograničena nadležnost

(čl. 2. st. 5. Pravilnika o osoblju za dužnosnike)

1.      Uprava ne može u odluci nadomjestiti ili nadodati obrazloženje tijekom postupka, osim kad je njezina nadležnost ograničena, tako da bi eventualno poništenje sporne odluke moglo imati za učinak jedino obvezati upravu da ponovno donese odluku koja je u meritumu istovjetna poništenoj odluci.

(t. 39.)

Izvori:

Službenički sud: 17. lipnja 2008., De Fays/Komisija, F‑97/07, t. 70.; 14. travnja 2011., Šimonis/Komisija, F‑113/07, t. 93. i navedena sudska praksa

2.      Isplata naknade iz članka 2. stavka 5. Priloga VII. Pravilniku o osoblju može se produljiti bez ikakvog dobnog ograničenja ako se dijete zbog teške bolesti ili invalidnosti ne može samostalno uzdržavati. Ta odredba ne dodjeljuje nadležnom tijelu diskrecijsku ovlast za odlučivanje o tome hoće li se naknada dodijeliti ili neće, već joj dodjeljuje ograničenu nadležnost, u smislu da iz njezina obvezujućeg teksta proizlazi da je tijelo dužno dodijeliti naknadu za uzdržavano dijete kad utvrdi da su tamo nabrojene pretpostavke ispunjene, a u suprotnom odbiti njezinu dodjelu.

(t. 40.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: 21. listopada 2003., Šimonis/Komisija, T‑302/01, t. 38.