Tožba, vložena 28. julija 2006 - Bellantone proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-85/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Gerardo Bellantone (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnika: T. Bontinck in J. Feld, avocats)

Tožena stranka: Evropsko računsko sodišče

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe generalnega sekretarja Evropskega računskega sodišča z dne 30. marca 2006 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke v zvezi s plačilom odškodnine zaradi dodatnega odpovednega roka, odpravnine in dnevnic;

toženi stranki naj se naloži plačilo i) 20.751,45 evrov zaradi dodatnega odpovednega roka, ii) 39.247,74 evrov, ki ustreza odpravnine, do katere bi bila tožeča stranka upravičena, iii) 8.467,02 evrov zaradi dnevnic.

toženi stranki naj se naloži plačilo zamudnih obresti do plačila;

odredi naj se popravek sklepov izpodbijane odločbe v zvezi s tem, da ne zajema nobenega sklepa tožeče stranke glede nevarnosti, da jo bo tožena stranka morebiti odpustila;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožečo stranko, nekdanjega začasnega uslužbenca Evropskega računskega sodišča, razvrščenega v naziv A*8, je slednje imenovalo za uradnika na poskusnem delu z nazivom A*5, ne da bi vnaprej zahtevalo njegovo soglasje.

V svoji tožbi tožeča stranka zatrjuje, da ravnanje tožene stranke pomeni pogodbeno in nepogodbeno kršitev. Navaja kršitev kodeksa dobrega upravnega ravnanja Evropskega računskega sodišča, kršitev člena 25 Kadrovskih predpisov in kršitev splošnih načel prava javnih uslužbencev v zvezi z dobrim upravljanjem osebja Evropskega računskega sodišča, kršitev člena 25 Kadrovskih predpisov kot tudi kršitev splošnih načel prava javnih uslužbencev v zvezi z dobrim upravljanjem, načelom zaupanja v pravo in ohranitvijo pridobljenih pravic.

____________