AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKE HARMADIK TANÁCSA ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2013. július 2.

F‑53/12. sz. ügy

Bogdi és társai

kontra

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)

„Jogvita egyezség útján történő rendezése – Az eljárási szabályzat 69. cikkének 1. §‑a – A felek között a Közszolgálati Törvényszék kezdeményezésére létrejött egyezség – Törlés”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben a felperesek lényegében az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AST 5 besorolási fokozatból az AST 6 besorolási fokozatba történő előléptetésükről szóló határozatainak megsemmisítését kérik, amennyiben az említett előléptetések hatásaként visszamenőleges hatállyal csökken az illetményükre 2011. április 1‑je óta alkalmazandó szorzótényező.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék törli a nyilvántartásából az F‑53/12. sz., Bogdi és társai kontra EGSZB ügyet. A felek a költségeket a közöttük létrejött egyezségnek megfelelően viselik.

Összefoglaló

Tisztviselők keresetei – A Közszolgálati Törvényszék előtti jogvita egyezség útján történő rendezése – A nyilvántartásból való törlés

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 69. cikk)