Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 1 augusti 2016 – Bouvret m.fl. mot kommissionen

(Mål F-112/12)1

(Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt andra system – Beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår enligt de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Artikel 81 i rättegångsreglerna – Uppenbart att talan ska ogillas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Florence Bouvret (Bryssel, Belgien), Beata Stepien (Bryssel, Belgien) et Daniel Wille (Mouscron, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal och S. Orlandi, därefter advokaterna D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis et S. Orlandi, sedan advokaterna J.-N. Louis och S. Orlandi, och slutligen advokaten J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis D. Martin och G. Gattinara, därefter J. Currall och G. Gattinara, och slutligen M. G. Gattinara)

Saken

Ogiltigförklaring av besluten om överföring av sökandens pensionsrättigheter till unionens pensionssystem med tillämpning av de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Avgörande

Talan ogillas såsom uppenbart ogrundad.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 379, 8.12.2012, s. 35.