Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla tal-Ammissjoni tal-Appelli) tat28 ta’ Jannar 2021 –
Kaminski vs EUIPO

(Kawża C626/20 P)

“Appell – Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Ammissjoni tal-appelli – Artikolu 170b tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Talba li ma turix l-importanza ta’ kwistjoni għall-unità, għall-koerenza jew għall-iżvilupp tad-dritt tal-Unjoni – Nuqqas ta’ ammissjoni tal-appell”

1.      Appell – Sistema ta’ ammissjoni minn qabel – Kwistjoni importanti għall-unità, għall-koerenza jew għall-iżvilupp tad-dritt tal-Unjoni – Oneru tal-prova

(Statut tal-Qorti tal-Ġustizzja, Artikolu 58a; Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja, Artikolu 170b)

(ara l-punt 10)

2.      Appell – Sistema ta’ ammissjoni minn qabel – Talba għal ammissjoni ta’ appell – Rekwiżiti formali – Portata

(Statut tal-Qorti tal-Ġustizzja, Artikolu 58a; Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja, Artikoli 170a u 170b)

(ara l-punti 11 sa 13)

3.      Appell – Sistema ta’ ammissjoni minn qabel – Kwistjoni importanti għall-unità, għall-koerenza jew għall-iżvilupp tad-dritt tal-Unjoni – Kuntrarjetà mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja – Talba għal ammissjoni li ma turix l-importanza tal-kwistjoni – Nuqqas ta’ ammissjoni

(Statut tal-Qorti tal-Ġustizzja, Artikolu 58a; Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja, Artikoli 170a u 170b)

(ara l-punt 15)

4.      Appell – Sistema ta’ ammissjoni minn qabel – Kwistjoni importanti għall-unità, għall-koerenza jew għall-iżvilupp tad-dritt tal-Unjoni – Talba għal ammissjoni li ma turix l-importanza tal-kwistjoni – Nuqqas ta’ ammissjoni

(Statut tal-Qorti tal-Ġustizzja, Artikolu 58a; Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja, Artikoli 170a u 170b)

(ara l-punti 16, 19)

5.      Appell – Sistema ta’ ammissjoni minn qabel – Kwistjoni importanti għall-unità, għall-koerenza jew għall-iżvilupp tad-dritt tal-Unjoni – Motivazzjoni insuffiċjenti jew kontradittorja – Talba għal ammissjoni li ma turix l-importanza tal-kwistjoni – Nuqqas ta’ ammissjoni

(Statut tal-Qorti tal-Ġustizzja, Artikolu 58a; Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja, Artikoli 170a u 170b)

(ara l-punti 17, 18)

Dispożittiv

1)

L-appell ma huwiex ammess.

2)

Arkadiusz Kaminski għandu jbati l-ispejjeż tiegħu.