Överklagande ingett den 26 november 2020 av CEDC International sp. z o.o av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 23 september 2020 i mål T-796/16, CEDC International mot EUIPO – Underberg

(Mål C-639/20 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: CEDC International sp. z o.o. (ombud: M. Fijałkowski, radca prawny)

Övriga parter i målet:     Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Underberg AG

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 23 mars 2021 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att CEDC International sp. z o.o. ska bära sina rättegångskostnader.

____________