Virkamiestuomioistuimen presidentin määräys 14.12.2006 - Dálnoky v. komissio

(Asia F-120/06 R)

(Välitoimimenettely - Kilpailuilmoitus - Pääasian tutkittavaksi ottaminen - Kiireellisyysedellytys ei täyty)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Noémi Dálnoky (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja P. Horváth)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja H. Kraemer)

Oikeudenkäynnin kohde

Avoimen kilpailun EPSO/AD/47/06 kokeiden keskeyttäminen siihen saakka, kunnes kanteesta, jolla vaaditaan mainitun kilpailun Euroopan unionin virallisessa lehdessä 21.6.2006 julkaistun kilpailuilmoituksen (EUVL C 145 A, s. 1) kumoamista, on annettu ratkaisu.

Määräysosa

Välitoimihakemus hylätään.

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin

____________