Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 14. septembra 2010 - Rossi Ferreras proti Komisiji

(Zadeva F-85/09)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Ocenjevalno obdobje 2001/2002 - Karierno ocenjevalno poročilo - Izvršitev sodbe o razglasitvi ničnosti - Posledice umika akta - Določitev ciljev)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Francisco Rossi Ferreras (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Berscheid in C. Berardis-Kayser, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti kariernega ocenjevalnega poročila tožeče stranke za obdobje od 1. julija 2001 do 31. decembra 2002.

Izrek

1)    Tožba F. Rossija Ferrerasa se zavrne.

2)    F. Rossiju Ferrerasu se naloži plačilo vseh stroškov..

____________

1 - UL C 312, 19.12.2009, str. 45.