Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 20. listopadu 2006 - Andersson a další v. Komise

(Věc F-69/06)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 190, 12.8.2006, s. 35.