Presuda Općeg suda od 19. siječnja 2022. – Deutsche Telekom/Komisija

(predmet T-610/19)1

„Tužba za poništenje i naknadu štete – Tržišno natjecanje – Zloporaba vladajućeg položaja – Slovačko tržište širokopojasnih telekomunikacijskih usluga – Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 102. UFEU-a i članka 54. Sporazuma o EGP-u – Presuda kojom se djelomično poništava odluka i smanjuje iznos izrečene novčane kazne – Komisijino odbijanje isplate zateznih kamata – Članak 266. UFEU-a – Članak 90. stavak 4. točka (a) Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012 – Dovoljno ozbiljna povreda pravnog pravila kojim se dodjeljuju prava pojedincima – Nemogućnost korištenja iznosa neosnovano plaćene novčane kazne – Izmakla korist – Zatezne kamate – Stopa – Šteta”

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Deutsche Telekom AG (Bonn, Njemačka) (zastupnici: P. Linsmeier, U. Soltész, C. von Köckritz i P. Lohs, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: P. Rossi i L. Wildpanner, agenti)

Predmet

S jedne strane, zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a za poništenje odluke Komisije od 28. lipnja 2019. o odbijanju isplate zateznih kamata tužitelju na glavnicu dijela novčane kazne koji je vraćen na temelju presude od 13. prosinca 2018., Deutsche Telekom/Komisija (T-827/14, EU:T:2018:930) i, s druge strane, zahtjev na temelju članka 268. UFEU-a za naknadu izmakle koristi zbog nemogućnosti korištenja glavnicom ili, podredno, štete nastale zbog odbijanja Komisije da isplati zatezne kamate na taj iznos.

Izreka

Europskoj komisiji nalaže se isplatiti društvu Deutsche Telekom AG naknadu štete u iznosu od 1 750 522,83 eura.

Naknada štete iz članka 1. uvećat će se za zatezne kamate koje teku od objave ove presude do isplate, po stopi koju Europska središnja banka (ESB) primjenjuje za svoje glavne operacije refinanciranja, uvećanoj za tri i pol postotna poena.

Poništava se odluka Komisije od 28. lipnja  2019. o odbijanju isplate zateznih kamata društvu Deutsche Telekom za razdoblje od 16. siječnja 2015. do 19. veljače 2019. na glavni iznos vraćene novčane kazne na temelju presude od 13. prosinca 2018., Deutsche Telekom/Komisija (T-827/14, EU:T:2018:930).

Tužba se u preostalom dijelu odbija.

Komisiji se, osim snošenja vlastitih troškova, nalaže i snošenje polovice troškova društva Deutsche Telekom.

Društvu Deutsche Telekom nalaže se snošenje polovice vlastitih troškova.

____________

1 SL C 363, 28. 10. 2019.