Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 12 octombrie 2010 -Wendler/Comisia

(Cauza F-49/09)1

(Funcție publică- Funcționari - Pensie pentru limită de vârstă - Plată a pensiei - Obligația de a deschide un cont bancar în țara de reședință - Libera prestare a serviciilor - Motiv de ordine publică - Principiul egalității)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Italia) (reprezentant: M. Müller-Trawinski, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Martin și B. Eggers, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtei: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Bauer și K. Zieleśkiewicz, agenți)

Obiectul

Anularea solicitării Comisiei față de reclamant de a indica un cont bancar în țara în care își are domiciliul, în scopul plății pensiei sale.

Dispozitivul

Respinge acțiunea domnului Wendler.

Domnul Wendler suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Consiliul Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 167, 18.7.2009, p. 27.