Žaloba podaná dne 25. července 2014 – Messi Cuccittini v. OHIM – J.M.-E.V. e hijos (MESSI)

(Věc T-554/14)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Lionel Andrés Messi Cuccittini (Barcelona, Španělsko) (zástupci: J. L. Rivas Zurdo a M. Toro Gordillo, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: J.M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Španělsko)

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 23. dubna 2014 ve věci R 1553/2013-1 v rozsahu, v němž se zamítnutím odvolání podaného přihlašovatelem potvrzuje rozhodnutí námitkového oddělení o vyhovění námitkám B 1 938 458 a částečné odmítnutí přihlášky ochranné známky Společenství č. 10 181 541 „MESSI“ (obrazová);

uložil účastníkovi nebo účastníkům řízení, kteří vyjádří nesouhlas s touto žalobou, náhradu nákladu řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatel ochranné známky Společenství: žalobceDotčená ochranná známka Společenství: obrazová ochranná známka obsahující slovní prvek „MESSI“ pro výrobky zařazené do tříd 3, 9, 14, 16, 25 a 28 – přihláška ochranné známky Společenství č. 10 181 154Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: další účastnice řízení před odvolacím senátemNamítaná ochranná známka nebo označení: slovní ochranné známky Společenství „MASSI“ pro výrobky zařazené do tříd 9, 25 a 28Rozhodnutí námitkového oddělení: vyhovění námitkámRozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvoláníDovolávané žalobní důvody: porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009