2012 m. balandžio 4 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Behmer prieš Parlamentą

(Byla F-76/08)1

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 285, 2008 11 8, p. 56.