EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. sausio 15 d.

Byla F‑27/11

BO

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Socialinė apsauga – Su medicinos paslaugomis susijusių transporto išlaidų padengimas – Transporto išlaidos, patirtos dėl kalbinių priežasčių“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo BO prašo panaikinti 2010 m. birželio 1 d. Europos Komisijos sprendimus atsisakyti padengti transporto ir jo sūnaus lydėjimo išlaidas.

Sprendimas: Panaikinti Komisijos sprendimus. Komisija padengia savo ir BO bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Socialinė apsauga – Sveikatos draudimas – Transporto išlaidos, patirtos dėl kalbinių priežasčių – Atlyginimas – Netaikymas – Transporto išlaidų, susijusių su medicininiu gydymu, kuriam reikalinga vartoti mokamą kalbą, atlyginimas – Leistinumas – Sąlygos

Pagal Bendrųjų medicinos išlaidų kompensavimo nuostatų II antraštinės dalies 12 skyriaus 2.5 punktą tam tikros transporto išlaidos, kaip antai atsiradusios dėl kalbinių priežasčių, neatlyginamos. Tačiau šios nuostatos negalima aiškinti kaip draudžiančios atlyginti transporto išlaidas, patirtas dėl psichoterapijos kurso, kai objektyviai nustatoma, kad minėtai terapijai reikia vartoti kalbą, kurią šios terapijos gavėjas turi suprasti ir kuri yra vienintelė, kuria jis gali išsireikšti, ir kad psichoterapija nėra prieinama šios terapijos gavėjo paskyrimo vietoje.

(žr. 29 ir 30 punktus)