Rikors ippreżentat fit-18 ta' Settembru 2008 - Behmer vs Il-Parlament

(Kawża F-76/08)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Joachim Behmer (Brussell, Il-Belġju) (rappreżentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avukati)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

L-annullament tad-deċiżjoni li r-rikorrent ma jiġix promoss għall-grad AD 13 fil-proċedura ta' promozzjoni 2007.

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni li r-rikorrent ma jiġix promoss għall-grad AD 13 fil-proċedura ta' promozzjoni 2007

tikkundanna lill-Parlament Ewropew għall-ispejjeż.

____________