Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-15 ta' April 2010 - de Britto Patricio-Dias vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-4/09) 1

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Assenjazzjoni - Assenjazzjoni mill-ġdid - Interess tas-servizz - Qbil bejn il-grad u l-pożizzjoni - Drittijiet tad-difiża - Motivazzjoni)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Jorge de Britto Patricio-Dias (Brussell, il-Belġju) (rappreżentant: L. Massaux, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: C. Berardis-Kayser u G. Berscheid, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-deċiżjoni ta' assenjazzjoni mill-ġdid tar-rikorrent.

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud.

J. de Britto Patricio-Dias huwa kkundannat għall-ispejjeż kollha.

____________

1 - ĠU C 69, 21.03.2009, p. 54.