Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2011. október 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Amazon.com International Sales Inc. és társai kontra Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

(C-521/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperesek: Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, in Liquidation, Amazon Logistik GmbH

Alperes: Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.     A 2001/29/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében vett "méltányos díjazásról" van-e szó akkor, ha

a)     a 2001/29/EK irányelv 2. cikke értelmében vett jogosultakat kizárólag jogkezelő szervezet útján érvényesíthető jogosultság illeti meg a megfelelő díjazásra azzal szemben, aki a műveik többszörözésére alkalmas hordozóanyagot belföldön elsőként hozza forgalomba visszterhesen, üzletszerű jelleggel,

b)     e jogosultság nem függ attól, hogy a forgalomba hozatalra közbenső értékesítők, természetes vagy jogi személyek részére nem magáncélú felhasználás céljából vagy természetes személyek részére magáncélú felhasználás céljából kerül-e sor,

c)     azt azonban, aki a hordozóanyagot a jogosult beleegyezése alapján használja fel többszörözésre, vagy azt a végső fogyasztók részére történő értékesítés előtt újra exportálja, a jogkezelő szervezettel szemben a díjazás visszatérítéséhez való jog illeti meg?

2. Az 1. kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

2.1. A 2001/29/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében vett "méltányos díjazásról" van e szó akkor, ha az 1. kérdés a) pontja szerinti jogosultság csak a hordozóanyagot magáncélú többszörözésre felhasználó természetes személyek részére történő forgalomba hozatal esetén áll fenn?

2.2. A 2.1. kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

A természetes személyek részére történő forgalomba hozatal esetén azt kell-e feltételezni az ellenkező igazolásáig, hogy a természetes személyek a hordozóanyagot magáncélú többszörözésre fogják felhasználni?

3. Az 1. vagy a 2.1. kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Levezethető-e a 2001/29/EK irányelv 5. cikkéből vagy az uniós jog valamely más rendelkezéséből, hogy a jogkezelő szervezet által érvényesítendő, méltányos díjazásra való jogosultság nem áll fenn akkor, ha a jogkezelő szervezetet törvény kötelezi arra, hogy a bevétel felét ne a jogosultaknak fizesse ki, hanem azt szociális és kulturális intézményekre fordítsa?

4. Az 1. vagy a 2.1. kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Ellentétes-e a 2001/29/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjával vagy az uniós jog valamely más rendelkezésével a jogkezelő szervezet által érvényesítendő, méltányos díjazásra való jogosultság, ha a hordozóanyag forgalomba hozatala ellenében valamely másik tagállamban - jóllehet alkalmasint az uniós joggal ellentétes jogalapon - már sor került a megfelelő díj megfizetésére?

____________