Talan väckt den 15 december 2009 - AA mot kommissionen

(Mål F-101/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: AA (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna K. Van Maldegem och C. Mereu)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

I första hand talan om ogiltigförklaring av beslutet att placera sökanden i lönegrad AD6, löneklass 2 och yrkande om att svaranden ska utge skadestånd för den materiella och ideella skada som förorsakats. I andra hand yrkande om skadestånd för den ideella och materiella skada som förorsakats av förseningen vid rekryteringen av sökanden.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen i första hand ska

ogiltigförklara beslutet av den 19 februari 2009 i den del sökanden slutgiltigt placerades i lönegraden och förplikta svaranden att betala skadestånd motsvarande 320 854 euro samt kompensations- och dröjsmålsränta motsvarande 6, 75% för den förorsakade ideella och materiella skadan,

i andra hand, förplikta svarande att utge skadestånd motsvarande 2 331 246 euro samt kompensations- och dröjsmålsränta motsvarande 6, 75% för den ideella och materiella skadan som förorsakats av förseningen vid rekryteringen av sökanden, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________