11. detsembril 2006 esitatud hagi - Marc Hartwig versus komisjon ja parlament

(Kohtuasi F-141/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Marc Hartwig (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat T. Bontinck)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon ja Euroopa Parlament

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni ja Euroopa Parlamendi vastavalt 12. aprilli 2006. aasta ja 27. märtsi 2006. aasta üksikaktid, mis käsitlevad ajutisest teenistujast ametnikuks üleminekut;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes töötas mõned aastad komisjonis ajutise teenistujana palgaastmel B*7, läbis edukalt Euroopa Parlamendi avatud konkursi PE/34/B (palgaaste B5/B4). Selle tulemusena nimetas see institutsioon ta katseajal olevaks ametnikuks palgaastmele B*3 ning viis ta üle komisjoni, kus tema palgaaste jäi samaks.

Oma hagi põhjenduseks tugineb hageja personalieeskirjade artiklite 31 ja 62 ning personalieeskirjade XIII lisa artiklite 5 ja 12 rikkumisele.

Lisaks väidab hageja, et on rikutud õiguspärase ootuse põhimõtet ja omandatud õiguste säilitamise põhimõtet.

____________