Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

     YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

     6 päivänä kesäkuuta 2002

asiassa T-342/99, Airtours plc vastaan Euroopan yhteisöjen komissio1

(Kilpailu ( Asetus N:o 4064/89 ( Päätös yrityskeskittymän toteamisesta yhteismarkkinoille soveltumattomaksi ( Kumoamiskanne ( Relevantit markkinat ( Yhteinen määräävä markkina-asema ( Näyttö)

    (Oikeudenkäyntikieli: englanti)

Asiassa T-342/99, Airtours plc, edustajinaan J. Swift, QC, ja barrister R. Anderson, solicitor M. Nicholson, solicitor J. Holland ja solicitor A. Gomes da Silva, prosessiosoite Luxemburgissa, vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehenään R. Lyal), jossa kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan yrityskeskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltumattomaksi 22 päivänä syyskuuta 1999 tehdyn komission päätöksen 2000/276/EY (asia IV/M.1524 - Airtours/First Choice) (EYVL 2000, L 93, s. 1), ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (laajennettu viides jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Lindh sekä tuomarit R. García-Valdecasas, J. D. Cooke, M. Vilaras, N. J. Forwood, kirjaaja: hallintovirkamies J. Palacio González, on antanut 6.6.2002 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)Υrityskeskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltumattomaksi 22 päivänä syyskuuta 1999 tehty komission päätös 2000/276/EY (C(1999) 3022 lopullinen)(asia IV/M.1524 - Airtours/First Choice) kumotaan.

2)Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EYVL C 79, 18.3.2000.