2010. február 25-én benyújtott kereset - Marcuccio kontra Bizottság

(F-14/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (képviselő: G. Cipressa, ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Részleges érvénytelenség elismerésére, valamint az alperes felperesnek okozott kár megtérítésére való kötelezésére vonatkozó eljárás különösen hosszú időtartamának megállapítása

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottságnak a kérelmet elutasító, 2009. január 30-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kérelmet elutasító 2009. január 30-i határozattal szemben 2009. július 20-án benyújtott panaszt elutasító aktust;

amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2009. november 6-i ADMIN.B.2/MB/ls D(09)29562. sz., a felperesnek 2009. december 16-án kézbesített feljegyzést,

amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, hogy az arra irányuló eljárás, hogy a 2003. szeptember 12-i balesettel kapcsolatban a felperes számára biztosítsák az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata 73. cikke szerinti garanciákat, több mint öt éve húzódik;

amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, hogy az alapeljárás időtartama meghaladja az ésszerű időtartamot;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a felperest az alapeljárás ésszerűtlen időtartama folytán ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítésére 10 000 euró vagy a Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt ennél kisebb vagy nagyobb összeg részére történő megfizetésével;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot ezen összeg a 2009. január 30-i kérelem Bizottsághoz való beérkezését követő naptól a 10 000/tízezer euró összeg tényeleges megfizetéséig számított évi 10%-os, tőkésített kamatának megfizetésére.

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

____________