Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 8. februarja 2012 – Bouillez in drugi proti Svetu

(Zadeva F-11/11)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Napredovalno obdobje 2010 – Zavrnitev napredovanja – Primerjalna ocena uspešnosti uradnikov iz funkcionalne skupine AST glede na njihovo karierno pot – Obveznost institucije, da ne uporabi protipravne določbe o izvajanju Kadrovskih predpisov)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Vincent Bouillez in drugi (Overijse, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bauer in J. Herrmann)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe OPI o nenapredovanju tožečih strank v višji naziv v napredovalnem obdobju 2010.

Izrek

1.    Tožba se zavrne.

2.    Svet Evropske unije nosi svoje stroške in stroške tožečih strank.

____________

1 UL C 139, 7.5.2011, str. 30.