A Varhoven kasatsionen sad (Bulgária) által 2021. január 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – „Konservinvest” OOD kontra „Bulkons Parvomay” OOD

(C-35/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Varhoven kasatsionen sad

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: „Konservinvest” OOD

A felülvizsgálati eljárásban ellenérdekű fél: „Bulkons Parvomay” OOD

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 9. cikke lehetővé teszi-e – az átmeneti nemzeti oltalom e rendelkezésben szabályozott esetein kívül – az e rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó földrajzi jelzések nemzeti bejegyzési és oltalmi rendszerének létrehozását, és e rendelkezés feljogosítja-e a tagállamokat arra, hogy nemzeti szinten (a védjegyekre vonatkozó párhuzamos rendszerhez hasonlóan) más, párhuzamosan érvényben lévő rendelkezéseket alkalmazzanak az ilyen földrajzi jelzésen fennálló jog megsértése miatt olyan helyi kereskedők között fennálló jogviták szabályozása tekintetében, amelyek az 1151/2012 rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékeket és élelmiszereket állítanak elő és forgalmaznak a földrajzi jelzés bejegyzésének helye szerinti tagállamon belül?

____________

1 A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 343., 1. o.).