Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret (Danska) 28. aprila 2021 – X/Udlændingenævnet

(Zadeva C-279/21)

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Østre Landsret

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: X

Tožena stranka: Udlændingenævnet

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali klavzula standstill iz člena 13 Sklepa št. 1/801 nasprotuje uvedbi in uporabi nacionalnega pravila, s katerim se v položaju, kot je ta iz postopka v glavni stvari, v katerem je turški delavec pridobil pravico do stalnega prebivanja v državi članici Unije na podlagi prej veljavnih pravil, v skladu s katerimi uspešno opravljen izpit iz jezika zadevne države članice ni bil pogoj za pridobitev te pravice, kot pogoj za združitev zakoncev zahteva – razen če v konkretni zadevi obstajajo posebej tehtni razlogi – da zakonec/zunajzakonski partner, za katerega, ker ima status turškega delavca v zadevni državi članici Unije, veljata Pridružitveni sporazum in Sklep št. 1/80, uspešno opravi izpit iz znanja uradnega jezika države članice gostiteljice?

2.    Ali je z izrecno prepovedjo diskriminacije, določeno v členu 10(1) Sklepa št. 1/80, zajeto nacionalno pravilo, s katerim se v položaju, kot je ta iz postopka v glavni stvari, v katerem je turški delavec pridobil pravico do stalnega prebivanja v državi članici Unije na podlagi prej veljavnih pravil, v skladu s katerimi uspešno opravljen izpit iz jezika zadevne države članice ni bil pogoj za pridobitev te pravice, kot pogoj za združitev zakoncev zahteva – razen če v konkretni zadevi obstajajo posebej tehtni razlogi – da zakonec/zunajzakonski partner, za katerega, ker ima status turškega delavca v zadevni državi članici Unije, veljata Pridružitveni sporazum in Sklep št. 1/80, uspešno opravi izpit iz znanja uradnega jezika države članice gostiteljice?

3.    Če je odgovor na drugo vprašanje nikalen, ali potem splošna prepoved diskriminacije, določena v členu 9 Pridružitvenega sporazuma, nasprotuje nacionalnemu pravilu, kakršno je navedeno, v položaju, kot je ta iz postopka v glavni stvari, v katerem je turški delavec pridobil pravico do stalnega prebivanja v zadevni državi članici Unije na podlagi prej veljavnih pravil, v skladu s katerimi uspešno opravljen izpit iz jezika države članice gostiteljice ni bil pogoj za pridobitev te pravice,, če taka zahteva ni naložena državljanom zadevne nordijske države članice (v obravnavani zadevi Danske) in drugih nordijskih držav ali drugim osebam, ki so državljani države Unije (in torej ni naložena državljanom EU/EGP)?

4.    Če je odgovor na tretje vprašanje pritrdilen, ali se je mogoče pred nacionalnimi sodišči neposredno sklicevati na splošno prepoved diskriminacije, določeno v členu 9 Pridružitvenega sporazuma?

____________

1     Sklep št. 1/80 Pridružitvenega sveta z dne 19. septembra 1980 o razvoju pridružitve.