Civildienesta tiesas 2011. gada 4. aprīļa rīkojums – Behmer/Parlaments

(lieta F-76/08) 1

Tiesvedības valoda franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1    OV C 285, 08.11.2008., 56. lpp.