Tožba, vložena 27. februarja 2009 - Meister proti UUNT

(Zadeva F-17/09)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Herbert E. Meister (Alicante, Španija) (zastopnik: H.-J. Zimmermann, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predmet in opis spora

Razveljavitev odločbe o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke zoper obračun točk delovne uspešnosti za leto 2008 in odškodninski zahtevek zaradi kršitev načel zakonitega kadrovanja.

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka zahteva,

naj Sodišče za uslužbence razveljavi odločbo predsednika z dne 20. decembra 2008, s katero je bila zavrnjena njena notranja pritožba v skladu s členom 90(2) Kadrovskih predpisov z dne 20. avgusta;

naj ji tožena stranka plača odškodnino, katere višino bo določilo Sodišče za uslužbence;

naj tožena stranka plača vse stroške postopka.

____________