Žaloba podaná dne 23. dubna 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-46/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí komise výběrového řízení EPSO/AST/111/10 nezapsat jméno žalobkyně na seznam úspěšných kandidátů tohoto výběrového řízení.

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

zrušil rozhodnutí komise výběrového řízení EPSO/AST/111/10 nezapsat jméno žalobkyně na seznam úspěšných kandidátů tohoto výběrového řízení;

uložil Komise náhradu nákladů řízení.