A Tribunale di Trieste (Olaszország) által 2021. május 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – GE kontra Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

(C-328/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Trieste

Az alapeljárás felei

Felperes: GE

Alperes: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 604/2013/EU rendelet1 27. cikkét:

•    hogy a 604/2013/EU rendelet 4. cikkének (2) és (3) bekezdésében előírt tájékoztató füzet azon személy részére történő átadásának elmulasztása, aki a 604/2013/EU rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében leírt helyzetben található, önmagában az átadásra vonatkozó határozat orvosolhatatlan semmisségét (és adott esetben az új kérelemmel megkeresett tagállamnak a nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálásáért fennálló felelősségét is) eredményezi;

•    vagy úgy, hogy a felperesnek kell bizonyítania az eljárásban, hogy ha a tájékoztató füzetet átadták volna részére, az eljárás más eredményre vezetett volna?

Úgy kell-e értelmezni a 604/2013/EU rendelet 27. cikkét:

•    hogy a 603/2013/EU rendelet 29. cikkében előírt tájékoztató füzet azon személy részére történő átadásának elmulasztása, aki a 604/2013/EU rendelet 24. cikkének (1) bekezdésében leírt helyzetben található, önmagában az átadásra vonatkozó határozat orvosolhatatlan semmisségét (és adott esetben az új nemzetközi védelem iránti kérelem benyújtása lehetőségének ebből eredő szükséges biztosítását is) eredményezi;

•    vagy úgy, hogy a felperesnek kell bizonyítania az eljárásban, hogy ha a tájékoztató füzetet átadták volna részére, az eljárás más eredményre vezetett volna?

____________

1 Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 180, 31. o.).