A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. március 28-i ítélete – Marsili kontra Bizottság

(F-19/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Nyílt versenyvizsga – A tartaléklistára való felvétel mellőzése – A szóbeli vizsga értékelése – A vizsgabizottság összetétele)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Letizia Marsili (Brüsszel, Belgium) (képviselők: K. Van Maldegem, C. Mereu és M. Velardo ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Eggers és J. Baquero Cruz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EPSO/AST/51/08 versenyvizsga tartaléklistájára a felperes felvételét mellőző bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem, valamint kártérítés iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék L. Marsilit kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 HL C 161., 2010.6.19., 57. o.